Tích điểm thưởng, hưởng quà lớn lên đến 8,400,000 VND tại SABA Sports

giải đấu saba sports

Bảng xếp hạng với tổng giải thưởng mỗi đợt lên đến 180,000,000 VND tại SABA Sports đã mở ra, anh em còn ngại ngần gì nữa mà không tham gia? Mỗi đợt, M88 sẽ trao thưởng từ 1,200,000 VND đến 8,400,000 VND cho top 100 thành viên đứng đầu bảng xếp hạng!

Thông tin chi tiết của khuyến mãi

 • Đối tượng có thể tham gia khuyến mãi: Chỉ cần là thành viên M88 và chơi cá cược bằng tiền VND.
 • Sản phẩm cược hợp lệ: SABA Esports & VIRTUAL hoặc SABA Thể thao tuỳ đợt.
 • Cách xếp hạng: Căn cứ vào điểm tích luỹ mà mỗi thành viên tích luỹ được tại các sản phẩm cược hợp lệ.
 • Cách quy đổi điểm tích luỹ: 1 điểm tích luỹ = 1 vé cược có giá trị từ 230,000 VND trở lên.
 • Cách tham gia: Thành viên nhấn “Nhận ngay” để đăng ký tính điểm tích luỹ khi có vé cược hợp lệ.
 • Số lượng phần thưởng: 100 phần/đợt.
 • Phần thưởng: Từ 1,200,000 VND – 8,400,000 VND/thành viên/đợt. Tổng giá trị giải thưởng cho mỗi đợt là 180,000,000 VND.

>>> Thể Thao: Hoàn thêm cược thua lên đến 11,500,000 VND

Thời gian khuyến mãi

Khuyến mãi có hiệu lực trong tháng 7/2022, kéo dài từ 0h ngày 1/7/2022 đến 23h59′ ngày 31/7/2022 (GMT+8). M88 tính điểm thưởng và trả thưởng vào 2 đợt. Giá trị phần thưởng của mỗi đợt là như nhau nhưng sản phẩm cược sẽ khác nhau.

Một số quy định khác

 • Hệ thống M88 sẽ không tính điểm tích luỹ cho thành viên không đăng ký cũng không tái cập nhật tiền thưởng.
 • Vé cược không được chấp nhận khi tính doanh thu tái đặt cược của khuyến mãi này là vé cược Hoàn/Hoà/Từ chối/Huỷ/Vô hiệu. Những vé cược có tỷ lệ thấp như cược Indo < -2.00; cược Malay và cược HK < 0.50; cược DEC < 1.50.
 • Yêu cầu rút tiền thưởng của thành viên chỉ được M88 duyệt khi thành viên đã hoàn thành yêu cầu về tái đặt cược. Số vòng cược lại yêu cầu của khuyến mãi SABA Sports là 1 vòng. M88 cho thành viên thời gian 7 ngày để hoàn thành điều kiện này.
 • Tổng tiền cược vẫn chấp nhận vé cược có kết quả Hoà.